Burreken

Het Burreken is een van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Het is een erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes, die voor smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. Het hoogste punt van de centrale heuvelrug ligt op ongeveer 116 meter hoogte. De laagste delen van het Burreken liggen op zowat 50 meter hoogte. Het typische Vlaamse Ardennen-landschap in het Burreken bestaat uit een kleinschalig patroon van akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en houtkanten op de perceelsgrenzen.

In en rond het Burreken zijn verschillende bewegwijzerde wandelroutes (Eikelmuisroute en Vuursalamanderroute) uitgetekend. Die laten de wandelaar alle verschillende habitats en landschapstypes van het Burreken zien. Verder werd een bramentuin aangelegd met alle lokale variëteiten van de soort.

Het Burreken herbergt verschillende diersoorten, waaronder het uithangbordje van de Vlaamse Ardennen, de vuursalamander. Deze geel-zwart gevlekte landsalamander zet zijn larven af in de bronbeekjes van het gebied. Verder worden er rond de beekjes bronlibellen en in de graslanden verscheidene vlindersoorten (o.a. sleedoornpage, oranjetipje en landkaartje) waargenomen. Bij de vogels zijn de bosvogels (o.a. grote en kleine bonte specht, appelvink, geelgors, groene specht, boomklever, boomkruiper en glanskopmees) en de roofvogels (o.a. buizerd, sperwer, bosuil, ransuil en steenuil) goed vertegenwoordigd. Ook de ree, de vos, de wezel, de egel en de bunzing leven in het Burreken.

Het Burreken omvat een grote verscheidenheid aan bodemtypes (zandleem, leem, klei) en vele bronnetjes. Hierdoor gedijen er uiteenlopende plantensoorten. In het voorjaar fleuren verschillende soorten de bossen van het Burreken op: bosanemoon, wilde hyacint, daslook en slanke sleutelbloem behoren tot de uitbundigste bloeiers.

Routes bij deze bezienswaardigheid

  • Kinderroute XL

    Volledige dag

    Volledige dag 2PK plezier op maat van het hele gezin! Kinderen tot 99 jaar toegelaten.